728 x 90

اعدام سه زندانی در زندان زاهدان

اعدام در ایران - عکس از آرشیو
اعدام در ایران - عکس از آرشیو

دژخیمان خامنه‌ای سحرگاه شنبه ۲۲ آبان‌، سه زندانی را که پیش‌تر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر در زندان به‌سر می‌بردند، در زندان مرکزی زاهدان اعدام کردند.
به گزارش هرانا هویت زندانیان اعدام شده، سعدالله خارکوهی، عبیدالله خارکوهی و محبوب رخشانی همگی اهل زاهدان عنوان شده است. از میان آنها سعدالله و عبیدالله خارکوهی نسبت برادری با هم دارند.
از این پیش‌تر، دژخیمان خامنه‌ای سحرگاه شنبه ۱۵ آبان‌، یک زندانی را در زندان زاهدان اعدام کردند. هویت این زندانی یاسر گرگیج، فرزند ناصر و اهل منطقه شیر آباد شهر زاهدان عنوان شده است. این زندانی دو روز قبل از اعدام به قرنطینه زندان مرکزی زاهدان منتقل شده بود.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b3be2007-dd19-446b-b49d-98155c9d4f3f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات