728 x 90

اعدام سه زندانی در زندانهای اصفهان، کرج و شیراز

اعدام در ایران
اعدام در ایران

دژخیمان خامنه‌ای سه زندانی را در زندانهای دستگرد اصفهان، زندان مرکزی کرج و عادل‌آباد شیراز اعدام کردند.
به گزارش خبرگزاری هرانا بامداد روز پنجشنبه ۲۹اردیبهشت ۱۴۰۱، یک زندانی در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. هویت این زندانی احمد گشول، ۲۱ساله و اهل ملک‌شهر اصفهان عنوان شده است.
هم‌چنین بامداد روز چهارشنبه ۲۸اردیبهشت۱۴۰۱، یک زندانی آیت قاسمی در زندان مرکزی کرج اعدام شده است.
 روز یکشنبه ۱خرداد۱۴۰۱ نیز دژخیمان خامنه‌ای یک زندانی را در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام کردند. هویت این زندانی عبدالباری ریگی، ۳۲ساله، فرزند خداداد، متأهل، پدر ۴ فرزند خردسال و اهل و ساکن شهرستان زاهدان عنوان شده است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c7fb4de4-d7b8-41b9-9c5d-d4d5e0c34f23"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات