728 x 90

اعدام یک زندانی در زندان دستگرد اصفهان

اعدام در ایران
اعدام در ایران

دژخیمان خامنه‌ای سحرگاه امروز چهارشنبه ۹مهرماه، یک زندانی را در زندان دستگرد اصفهان اعدام کردند.

این زندانی که ۲۸ساله بود از سال ۱۳۹۵ دستگیر و زیر حکم اعدام بود. مأموران جنایتکار زندان این زندانی را روز دوشنبه جهت اجرای حکم اعدام به یکی از سلول‌های انفرادی این زندان منتقل کرده بودند.