728 x 90

اعدام دو زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز

اعدام در ایران
اعدام در ایران

دژخیمان خامنه‌ای روز یکشنبه ۲۱آذر، دو زندانی را در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام کردند. هویت این زندانیان بختیار سرمدی و حسین حیدر زاده عنوان شده است.
از این پیش‌تر، دژخیمان خامنه‌ای سحرگاه روز یکشنبه ۲۱آذر، یک زندانی را در زندان اصفهان اعدام کردند. هویت این شهروند عبدالسلام براهویی ساکن زاهدان فرزند علی بیک و ۳۳ساله احراز هویت شده است. این زندانی روز جمعه ۱۹آذر به یکی از سلول‌های انفرادی این زندان منتقل شده بود (هرانا ۲۱آذر).

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/9efd5e77-d47a-48d3-a5ef-c4c0759abd3f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات