728 x 90

اعدام جنایتکارانه ۴زندانی در زندان سپیدار اهواز

اعدام جنایتکارانه ۴ زندانی در زندان سپیدار اهواز
اعدام جنایتکارانه ۴ زندانی در زندان سپیدار اهواز

دژخیمان خامنه‌ای در یک اعدام جنایتکارانه ۴ زندانی را به‌طور جمعی در زندان سپیدار اهواز اعدام کردند. یکی از زندان در سن ۱۸ سالگی دستگیر و پس از نزدیک به ده سال زندان در سن ۲۷ سالگی توسط دژخیمان اعدام شد. خبر این اعدام جنایتکارانه در رسانه‌های رژیم منتشر نشده است.