728 x 90

اعتصاب کارگران کارخانه تراورس کرج و بستن مسیر قطار

اعتصاب کارگران کارخانه تراورس کرج و بستن مسیر قطار
اعتصاب کارگران کارخانه تراورس کرج و بستن مسیر قطار

کارگران کارخانه تراورس کرج در یک حرکت اعتراضی چهارشنبه ۲۲مرداد دست به اعتصاب زدند و جلوی قطار مسافربری را گرفتند و مانع عبور قطارها شدند .

کارگران در این حرکت اعتراضی گفتند: «آخرین پرداخت حقوقی که داشته‌اند ۴ماه پیش بوده و تا امروز فقط برج فروردین را حقوق گرفتند».

کارگران هم‌چنین گفتند: «در سخت‌ترین شرایط اقتصادی به‌سر می‌برند و خانواده‌شان گرسنه‌اند . چون توان پرداخت قرضشان را نداشته‌اند هیچکس به آنها ۱۰۰۰ تومان هم قرض نمی‌دهدتا حتی بتوانند نان بخرند».