728 x 90

اعتصاب کارگران شرکتهای راه‌آهن و تجمع اعتراضی معلمین قراردادی البرز

اعتصاب کارگران شرکتهای راه‌آهن
اعتصاب کارگران شرکتهای راه‌آهن

اعتصاب کارگران شرکتهای راه‌آهن

روز شنبه ۱شهریورماه ۹۹، کارگران شرکت‌های راه‌آهن کرج، کردان، هشتگرد، آبیک و زیاران دست از کار کشیده و در محوطه شرکت‌های خود دست به اعتصاب زده‌اند. کارگران این شرکتها به‌دلیل معوقات مزدی و هم‌چنین بیمه عقب‌افتاده و بی‌توجهی مسئولان به خواسته‌ها و مطالباتشان در این شرایط بد اقتصادی، دست به اعتصاب زده‌اند.

قابل ذکر است که در تمامی نواحی راه‌آهن، کارگران چندین ماه حقوق معوقه و مشکلات بیمه‌ای دارند.

-راه‌آهن

تجمع معلمین قراردادی از ناحیه ۱ و ۲ و ۳ و ۴ در استان البرز

روز شنبه ۱شهریور ۹۹ جمعی از معلمان قراردادی آموزش و پرورش در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت خود مقابل خانه ملت استان البرز تجمع کردند.

آنها گفتند، “ آموزگاران قراردادی و آموزگاران حق‌التدریس در حالی‌که کاری مشابه آموزگاران استخدامی در آموزش و پرورش را انجام می‌دهند اما از حقوقی به‌مراتب پایین‌تر و حتی تا نصف حقوق آموزگاران رسمی برخوردار هستند.

شایان یادآوری است که، این شیوه استخدام آموزگار، راه‌حل دولت روحانی برای پرداخت دستمزد کمتر به آموزگاران است که چند سال است در پیش گرفته شده است. ”

قابل ذکر است که در روزهای گذشته نیز نیروهای قراردادی آموزش و پرورش و هم‌چنین آموزگاران نهضت سوادآموزی اعتراضات و تجمعاتی را در اعتراض به عدم استخدام در آموزش و پرورش برگزار کردند.