728 x 90

اعتصاب کارگران راه‌آهن زاگرس و کارکنان متروی تهران خط ۵

اعتصاب کارگران راه آهن
اعتصاب کارگران راه آهن

کارگران راه‌آهن زاگرس و هم‌چنین کارکنان متروی تهران خط ۵ به‌مدت دو روز است که پرسنل شرکت تراورس شاغل در مترو دست به به‌خاطر پرداخت نشدن۴ماه حقوق و ۶ماه بیمه دست به اعتصاب زده‌اند .

-اعتصاب کارگران راه‌آهن