728 x 90

اعتصاب کارگران به جان آمده نفت و گاز پارسیان در لامرد و ماهشهر

شورای ملی مقاومت ایران
شورای ملی مقاومت ایران

شورای ملی مقاومت ایران -سربرگ

اعتصاب کارگران به جان آمده نفت و گاز پارسیان در لامرد و ماهشهر و

تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت نفت در اهواز و اصفهان

روز سه‌شنبه ۲۹مهر ۹۹ (۲۰ اکتبر۲۰۲۰) کارگران پالایشگاه گاز و پترو پالایش پارسیان در لامرد استان فارس برای چهارمین روز متوالی در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و عدم پرداخت حقوق و بی‌توجهی به خواسته‌هایشان به اعتصاب پرداختند و دست به تجمع زدند. این کارگران قبل از این نیز به همراه کارگران پالایشگاههای نفت و گاز و پتروشیمی در ماههای مرداد و شهریور برای چندین هفته دست به اعتصاب زده بودند.

در همین روز، کارگران پتروشیمی رازی ماهشهر برای سومین روز متوالی، در اعتراض به پرداخت نکردن حقوق و تبعیض بین کارگران رسمی و پیمانکاری در پرداخت حقوق و مزایا به اعتصاب و اعتراض خود ادامه دادند.

‌در روز دوشنبه ۲۸مهر ۹۹ جمعی از بازنشستگان شرکت نفت در شهرهای اهواز و اصفهان با برگزاری تجمعات اعتراضی خواستار رسیدگی به حقوق و مطالبات خودشان شدند.

در یک تحول دیگر، روزهای ۲۸ و ۲۹مهر برای اولین بار، دامداران در اعتراض به کمبود خوراک دام و وضعیت بد معیشتی در تهران دست به تجمع زدند. آنها می‌گویند، به‌دلیل گرانی و کمبود خوراک دام و سایر الزامات، توانایی اداره دامداری را ندارند. سوء‌مدیریت و فساد، دامداری را به نابودی کشانده است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۹مهر۱۳۹۹ (۲۰ اکتبر ۲۰۲۰)