728 x 90

اعتصاب و تحصن دانشجویان در هشتاد و یکمین روز قیام سراسری - دوشنبه ۱۴آذر

اعتصاب و تحصن دانشجویان
اعتصاب و تحصن دانشجویان

روز دوشنبه ۱۴آذر ۱۴۰۱، هشتاد و یکمین روز قیام سراسری مردم ایران است. تظاهرات مردمی و اعتصاب‌ها هم‌چنان در شهرهای میهن استمرار دارد. تاکنون تظاهرات و قیام سراسری در بیش از ۲۸۰شهر با ۷۰۰شهید و ۳۰۰۰۰دستگیری به‌ثبت رسیده است. تاکنون اسامی و مشخصات ۵۶۵تن از شهیدان قیام از سوی سازمان مجاهدین اعلام شده است.

به‌دنبال فراخوان سراسری برای اعتصاب در روزهای ۱۵، ۱۴و۱۶آذر، اخبار و تصاویر اعتصاب و تحصن دانشجویان دانشگاههای کشور در روز دوشنبه ۱۴آذر در این صفحه به نمایش گذاشته می‌شود.

تهران - اعتصاب دانشجویان دانشگاه ملی در اعتراض به سرکوب دانشجویان - ۱۴آذر

نجف‌آباد - اعتصاب  اعتصاب دانشجویان دانشکده هنر دانشگاه نجف‌آباد - ۱۴آذر

-نجف‌آباد - اعتصاب اعتصاب دانشجویان دانشکده هنر دانشگاه نجف‌آباد - ۱۴آذر

تهران - دانشگاه تهران مرکز - دانشجویان شعار می‌دهند، کشته ندادیم که سازش کنیم  رهبر قاتل رو ستایش کنیم - ۱۴آذر

تهران اعتصاب دانشجویان دانشگاه ملی در اعتراض به سرکوب دانشجویان ۱۴آذر

تهران اسلامشهر اعتصاب دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامشهر ۱۴آذر

رشت - اعتصاب دانشجویان دانشگاه آزاد پل طالشان رشت - ۱۴آذر

نیشابور - اعتصاب دانش‌آموزان در همبستگی با قیام سراسری - ۱۴آذر

تهران - تحصن دانشجویان دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت  - ۱۴آذر

-تهران - تحصن دانشجویان دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت - ۱۴آذر

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/86e35287-2b88-4235-9bcb-4008dd0b0efc"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات