728 x 90

اعتصاب مغازه‌داران در تهران و اردبیل

گزارش خبرنگار سیمای آزادی از صرافیهای خیابان فردوسی تهران حاکی است روز دوشنبه 24اردیبهشت 97 صرافیها دست به اعتصاب زدند.

بنا‌ به گزارش دیگری مغازه‌داران پاساژ علاءالدین در خیابان حافظ روز دوشنبه دست به اعتصاب زدند همچنین مغازه‌داران پاساژ چهارسو بازار موبایل نیز روز دوشنبه به اعتصاب پیوسته‌اند.

بنا‌ به گزارشهای دریافتی امروز دوشنبه ۲۴اردیبهشت ۹۷همچنین بازار اردبیل و راسته طلا‌فروشان این بازار اعتصاب کردند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات