728 x 90

اعتصاب مغازه‌داران در بخشهایی از تهران

اعتصاب بازاریان  تهران حوالي ميدان امام حسين
اعتصاب بازاریان تهران حوالي ميدان امام حسين

شماری از مغازه‌داران در حوالی میدان امام حسین و همچنین دروازه شمیران در تهران روز دوشنبه ۲۱ آبان۹۷ در اعتراض به کسادی بازار و گرانی قیمتها اعتصاب کردند و از باز کردن مغازه‌هایشان خودداری کردند.

اعتصاب بازاریان تهران خیابان مازندران دروازه شمیران

اعتصاب بازاریان تهران خیابان مازندران دروازه شمیران

 

تجمع اعتراضی بازاریان گتوند

  بازاریان گتوند روز دوشنبه ۲۱ آبان ۹۷ در اعتراض به ناامنی در بازار تجمع کردند.

گتوند.تجمع بازاریان - ۲۱آبان ۹۷

گتوند.تجمع بازاریان - ۲۱آبان ۹۷