728 x 90

اعتصاب سراسری بازاریان و کسبه بانه در سیزدهمین روز متوالی

اعتصاب بازاریان بانه
اعتصاب بازاریان بانه

بازاریان و کسبه بانه امروز جمعه ۷ اردیبهشت وارد سیزدهمین روز اعتصاب خود شدند.

این اعتصاب از روز ۲۶فروردین‌ماه در اعتراض به بستن مرز از سوی رژیم آخوندی و افزایش تعرفه گمرکی که منجر به گسترش شدید فقر و گرسنگی میان مردم شده؛ آغاز شده است.