728 x 90

اعتصاب رانندگان کامیون امروز وارد هفدهمین روز شد+فیلم

هفدهمین روز اعتصاب کامیونداران
هفدهمین روز اعتصاب کامیونداران

 

امروز سه‌شنبه ۱۷مهرماه اعتصاب سراسری کامیون‌داران زحمتکش به‌رغم فشارها و تشبثات مذبوحانه رژیم، هفدهمین روز خود را سپری کرد.

خبرها حاکی از ادامه اعتصاب در اغلب شهرها از جمله در اصفهان، زرین شهر، شهرضا، مبارکه، میاندوآب، سنندج، کرمانشاه، محلات، نطنز، بندرعباس، بوشهر، کنارک، گنبدکاووس و اراک است.

اعتصاب کامیون‌داران تا کنون در ۳۲۰شهر از ۳۱استان کشور گسترش یافته است.

در کرمانشاه. به‌دلیل اعتصاب کامیون‌داران منطقه تعمیرات کامیون تعطیل شده است.

به‌دنبال اعتصاب سراسری کامیونداران، رژیم آخوندی مجبور به جابه‌جایی سوخت با قطار شد. مدیر پخش فرآورده‌های نفتی رژیم در استان فارس در این زمینه دجالگرانه گفت: حمل سوخت با نفتکش خطرات بسیاری دارد و بر این اساس تصمیم داریم که جا به جایی این فرآورده در این استان بیشتر از طریق قطار و خطوط ریلی انجام شود.

روز دوشنبه ۱۶مهر اعتصابات گسترده در فازهای پارس جنوبی در استان بوشهر شکل تازه‌یی به خود گرفت و همه کارگران معترض در محل اداره کار منطقه ویژه گرد آمدند.

کارگران خواهان شفافیت کامل حقوق دریافتی و افزایش حقوق و دیگر مواد مندرج در بخشنامه اداره کار منطقه ویژه هستند.