728 x 90

اعتصاب حدود ۲هزار کارگر در عسلویه

پالایشگاه عسلویه
پالایشگاه عسلویه

در اعتصابات کارگران عسلویه حدود ۲۰۰۰نفر دست به اعتصاب زدند. در فاز ۱۴ کنگان هنوز اعتصاب است و کل فازها نیمه تعطیل هستند. جوشکارها و فیترها در اعتصاب هستند و کارمندان اداری مشغول کار هستند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b0c8677e-f9fc-4619-b98d-55cff247e06d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات