728 x 90

اعتصاب جمعی از مغازه‌داران بازار عباس آباد تهران

اعتصاب بازار تهران - آرشیو
اعتصاب بازار تهران - آرشیو

بنا‌به گزارشهای دریافتی صبح امروز شنبه 22اردیبهشت 97 جمعی از مغازه‌داران بازار عباس آباد تهران که بازار پوشاک است؛ دست به اعتصاب زدند و از باز کردن مغازه‌های خود؛ خودداری کردند.