728 x 90

اعتصاب و تحصن معلمان به بیش از ۵۰شهر کشیده شد - ۲۲مهر۹۷

اعتصاب و تحصن معلمان در کرمانشاه ۲۲مهر۹۷
اعتصاب و تحصن معلمان در کرمانشاه ۲۲مهر۹۷

اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران تاکنون به دهها شهر ایران کشیده شده است.

معلمان شریف در پل دختر، جلفا، شاهین شهر، مهاباد، خرم‌آباد، فیروز آباد، زرین شهر، بجنورد، جوانرود، ساری، کرج، ایوان غرب، تهران، اصفهان، همدان،کازرون، بابل، قزوین، پاوه، اسلام‌آباد غرب، یزد،کرمانشاه، شیراز، مریوان، مشهد، ایلام، گناباد، تربت حیدریه، تبریز، آمل، گرمه، لامرد، سنندج، سقز، پاوه، روانسر، شهرک قدس تهران، زیوه، دیواندره، تاکستان، تربت جام، سروآباد، روشکان لرستان و شمار دیگری از شهرهای ایران در اعتصاب هستند.

اعتصاب معلمان بنا‌به فراخوان قبلی در اعتراض به فشارها و فضای امنیتی و بی‌عدالتی صورت گرفته است. معلمان خواستار آزادی همکاران زندانی خود هستند. دانش آموزان در شهرهای مختلف از اعتصاب معلمان حمایت کردند.

 

ساعت ۰۹۴۵: معلمان خرم آباد و فیروز اباد  هم به اعتصاب پیوستند.

 

ساعت ۰۹۴۰: تصاویر از اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران - یکشنبه ۲۲مهر۹۷:

 ۲۲مهر - آغاز اعتصاب و تحصن معلمان غیور استان کهکیلویه و بویراحمد

۲۲مهر - آغاز اعتصاب و تحصن معلمان غیور استان کهکیلویه و بویراحمد

اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران - یکشنبه ۲۲مهر۹۷

اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران - یکشنبه ۲۲مهر۹۷

اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران - یکشنبه ۲۲مهر۹۷

اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران - یکشنبه ۲۲مهر۹۷

اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران - یکشنبه ۲۲مهر۹۷

اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران - یکشنبه ۲۲مهر۹۷

اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران - یکشنبه ۲۲مهر۹۷

اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران - یکشنبه ۲۲مهر۹۷

اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران - یکشنبه ۲۲مهر۹۷

اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران - یکشنبه ۲۲مهر۹۷

 

اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران - یکشنبه ۲۲مهر۹۷

اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران - یکشنبه ۲۲مهر۹۷

اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران - یکشنبه ۲۲مهر۹۷

اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران - یکشنبه ۲۲مهر۹۷

اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران - یکشنبه ۲۲مهر۹۷

اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران - یکشنبه ۲۲مهر۹۷

اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران - یکشنبه ۲۲مهر۹۷

اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران - یکشنبه ۲۲مهر۹۷

اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران - یکشنبه ۲۲مهر۹۷

اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران - یکشنبه ۲۲مهر۹۷

اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران - یکشنبه ۲۲مهر۹۷

اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران - یکشنبه ۲۲مهر۹۷

اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران - یکشنبه ۲۲مهر۹۷

اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران - یکشنبه ۲۲مهر۹۷

اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران - یکشنبه ۲۲مهر۹۷

اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران - یکشنبه ۲۲مهر۹۷

اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران - تحصن دبیرستان روانسر - یکشنبه ۲۲مهر۹۷

اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران - تحصن دبیرستان روانسر - یکشنبه ۲۲مهر۹۷

اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران - بابل- یکشنبه ۲۲مهر۹۷

اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران - بابل- یکشنبه ۲۲مهر۹۷

تحصن معلمان شاهد علیزاده اسلام‌آباد غرب

تحصن معلمان شاهد علیزاده اسلام‌آباد غرب

خراساًن رضوی- هنرستان فنی و حرفه‌یی پسرانه خلیج‌فارس

خراساًن رضوی- هنرستان فنی و حرفه‌یی پسرانه خلیج‌فارس

دبیرستان پسرانه شاهد مریوان

دبیرستان پسرانه شاهد مریوان

همکاران دبستان فلسطین مریوان

همکاران دبستان فلسطین مریوان

تحصن معلمان در دبیرستانهای اصفهان

تحصن معلمان در دبیرستانهای اصفهان

 

 

ساعت۰۹۲۴: زرین شهر، بجنورد، جوانرود، ساری، کرج، ایوان غرب هم به اعتصاب معلمان پیوستند.

 

ساعت ۰۹۰۰: معلمان و فرهنگیان شریف در پاوه و اسلام شهر و روانسر به اعتصاب پیوستند.‎

در همدان و یاسوج  و بهارستان نیز معلمان و فرهنگیان اعتصاب کردند.‎

قزوین، تهران، اصفهان، کازرون و تربت جام نیز به اعتصاب معلمان و فرهنگیان پیوستند.

 

ساعت ۰۸۴۰: معلمان و فرهنگیان شریف در پاوه و اسلام شهر و روانسر به اعتصاب پیوستند.

اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران - یکشنبه ۲۲مهر۹۷

اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران - یکشنبه ۲۲مهر۹۷

اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران - یکشنبه ۲۲مهر۹۷

اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران - یکشنبه ۲۲مهر۹۷

اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران - یکشنبه ۲۲مهر۹۷

اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران - یکشنبه ۲۲مهر۹۷

 

اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران - یکشنبه ۲۲مهر۹۷

اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران - یکشنبه ۲۲مهر۹۷

اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران - یکشنبه ۲۲مهر۹۷

اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران - یکشنبه ۲۲مهر۹۷

اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران - یکشنبه ۲۲مهر۹۷

اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران - یکشنبه ۲۲مهر۹۷

اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران - یکشنبه ۲۲مهر۹۷

اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران - یکشنبه ۲۲مهر۹۷

اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران - کرمانشاه - یکشنبه ۲۲مهر۹۷

اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران - کرمانشاه - یکشنبه ۲۲مهر۹۷

تحصن معلمان در دبیرستان پیش حرفه‌یی رجایی سقز استان کردستان ۲۲مهر

تحصن معلمان در دبیرستان پیش حرفه‌یی رجایی سقز استان کردستان ۲۲مهر

تحصن معلمان دبیرستانهای شهرستان گرمه

تحصن معلمان دبیرستانهای شهرستان گرمه

 

تحصن_معلمان در آمل -۲۲مهر۹۷

تحصن_معلمان در آمل -۲۲مهر۹۷

تحصن_معلمان دردبیرستان ناحیه ۴شیراز -۲۲مهر۹۷

تحصن_معلمان دردبیرستان ناحیه ۴شیراز -۲۲مهر۹۷

تحصن_معلمان در دیواندره -۲۲مهر۹۷

تحصن_معلمان در دیواندره -۲۲مهر۹۷

تحصن_زنان معلم در سقز-۲۲مهر۹۷

تحصن_زنان معلم در سقز-۲۲مهر۹۷

تحصن معلمان و فرهنگیان در مریوان -۲۲مهر۹۷

تحصن معلمان و فرهنگیان در مریوان -۲۲مهر۹۷

تحصن معلمان و فرهنگیان در یزد -۲۲مهر۹۷

تحصن معلمان و فرهنگیان در یزد -۲۲مهر۹۷

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات