728 x 90

اعتصاب و تجمع های اعتراضی در شهرهای تهران، آبادان و تبریز

اعتصاب و تجمع های اعتراضی در شهرهای تهران، آبادان و تبریز
اعتصاب و تجمع های اعتراضی در شهرهای تهران، آبادان و تبریز
تجمع اعتراضی کارکنان سهام عدالت ادامه دارد

کارکنان دفاتر سهام عدالت روز دوشنبه ۲۹بهمن ۹۷در ادامه اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدشان از ۴۸ماه گذشته تاکنون تجمع اعتراضی برگزار کردند.

آنها علاوه بر معوقات مزدی، به نداشتن امنیت شغلی بعد از ۱۲سال سابقه کار در دفاتر سراسر کشور نیز اعتراض دارند.

تجمع اعتراضی کارگران خدماتی و آتش‌نشانان شهرداری آبادان

کارگران خدماتی در اعتراض به دو تا سه ماه معوقات مزدی و همچنین حق بیمه امروز تجمع اعتراضی برگزار کردند.

همچنین جمعی از کارکنان سازمان آتش‌نشانی آبادان در اعتراض به پرداخت نشدن ۳ماه حقوق و ۵ماه مزایای خود مقابل دفتر امام جمعه رژیم در این شهر تجمع کردند.

تجمع‌کنندگان خود را به‌نمایندگی از ۱۲۵نفر کارکنان این سازمان معرفی کردند.

ادامه اعتصاب کارگران راه‌آهن آذربایجان در مقابل محوطه راه‌آهن تبریز

کارگران راه‌آهن آذربایجان امروز نیز در اعتراض به عدم دریافت ۳ماه حقوق و ۳ماه بیمه هم‌چنان به اعتصاب خود ادامه دادند.

در سال ۹۷این کارگران چندین تجمع اعتراضی و سراسری در سراسر آذربایجان داشتند. اما تاکنون هیچگونه پاسخی به مطالبات آنها داده نشده است.

کارگران راه‌آهن آذربایجان اعلام کردند تا به خواسته آنها پاسخ داده نشود به کار خودشان ادامه نمی‌دهند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات