728 x 90

اعتصاب و تجمع دانشجویان دندانپزشکی اصفهان + فیلم

اصفهان.اعتصاب و تجمع دانشجویان دندانپزشکی
اصفهان.اعتصاب و تجمع دانشجویان دندانپزشکی

روز یکشنبه ۲۷بهمن ۹۸ دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، کلاس‌ها را ترک کرده و مقابل دانشکده تجمع کرده و نسبت به تغییرات آموزشی و کمبود امکانات آموزشی اعتراض کردند.

دانشجویان تراکتهای اعتراضی در دست داشتند که روی آنها از جمله نوشته شده بود:

دانشجو بیدار است از وعده‌ها بیزار است.