728 x 90

اعتصاب بازاریان در تبریز و سایر شهرهای میهن

اعتصاب بازار تبریزچهارشنبه۲۳آبان۹۷
اعتصاب بازار تبریزچهارشنبه۲۳آبان۹۷

بازاریان تبریز روز چهارشنبه در اعتراض به گرانی و کمبود جنس ونبود مشتری دست به اعتصاب زده و از باز کردن مغازه‌هایشان خودداری کردند. تصاویر دریافت تا کنون حاکی از بسته بودن مغازه‌ها در نزدیک میدان ساعت و همین‌طور در خیابان طالقانی می‌باشد.

اعتصاب بازاریان آستارا ۲۳آبان ۹۷

اعتصاب بازاریان آستارا ۲۳آبان ۹۷

اعتصاب پاساژهای مرکز شهرستان آستارا ۲۳آبان ۹۷

اعتصاب پاساژهای مرکز شهرستان آستارا ۲۳آبان ۹۷

اعتصاب بازاریان بیرجند ۲۳آبان ۹۷

اعتصاب بازاریان بیرجند ۲۳آبان ۹۷

اعتصاب سراسری بازاریان تالش ۲۳آبان ۹۷

اعتصاب سراسری بازاریان تالش ۲۳آبان ۹۷

اعتصاب سراسری بازاریان تالش خیابان انقلاب۲۳آبان ۹۷

اعتصاب سراسری بازاریان تالش خیابان انقلاب۲۳آبان ۹۷