728 x 90

اعتراف به کوچکتر شدن سفره مردم

کوچکتر شدن سفره مردم
کوچکتر شدن سفره مردم

روزنامه حکومتی همدلی ۶دیماه وابسته به‌باند روحانی از ۴۰درصد کوچکتر شدن سفره مردم در سال آینده خبر داد و نوشت: «طبق برآوردهای جهانی، تورمی در محدوده ۳۰ تا ۴۰درصد در انتظار است. اما به‌گفته تحلیل‌گران داخلی، با لایحه بودجه‌یی که دولت طراحی کرده و گاه گفته می‌شود در این سند دخل و خرج به‌صورت تخیلی و فضایی بسته شده، کسری بودجه ساختاری قابل توجهی در انتظار است و در نتیجه تورمی فراتر از اعداد و ارقام مطرح شده از سوی سازمانهای جهانی بازارهای کشور را تهدید می‌کند».