728 x 90

اعتراف یک کارگزار رژیم: در منطقه دست نظام از همیشه خالی‌تر است

محسن جلالپور، رئیس پیشین اتاق بازرگانی رژیم
محسن جلالپور، رئیس پیشین اتاق بازرگانی رژیم

محسن جلالپور، رئیس پیشین اتاق بازرگانی رژیم در سایت حکومتی خبر فوری۱۳فروردین گفت: در منطقه دست نظام از همیشه خالی‌تر است. چون قاسم سلیمانی به‌قتل رسیده و بنیهٔ ‌ نظام کاهش یافته. با کشته شدن قاسم سلیمانی چه بپذیریم و چه نپذیریم، از این پس در حل پرونده‌های منطقه‌یی قطعاً ما قدرت کمتری خواهیم داشت.

هم‌چنین گفت: مردم از نظر اقتصادی و مالی در مضیقه‌اند اما سیاستمداران نه وضعیت وخیم فعلی را درک می‌کنند و نه به شرایط سخت زندگی آنها اشراف دارند. من نگران دیر شدن برخی تصمیمات هستم.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/160e3b6a-ed8b-4076-b843-23df5239c2c1"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات