728 x 90

اعتراف پاسدار قالیباف به وضعیت بحرانی معیشت مردم و پشت‌بام خوابی

پاسدار قالیباف
پاسدار قالیباف

پاسدار قالیباف رئیس مجلس ارتجاع روز یکشنبه ۸تیر به جنگ گرگها، اعتراف کرد و گفت: مردم ما هرگز هیچ اختلاف و تنش و دعوای حیدری-نعمتی را از کسی قبول نمی‌کنند (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس - تسنیم).

وی با دجالیت خاص آخوندها هم‌چنین اعتراف کرد حال اقتصادی مردم و کشور خوب نیست. موضوعاتی دربارهٔ معیشت مردم می‌شنویم که‌ای کاش نمی‌دیدیم و نمی‌شنیدیم. چرا که خیلی از آنها واقعیت تلخ است. این روزها از اجارهٔ بام‌ها توسط مردم و بام‌خوابی صحبت می‌شود. در حوزهٔ مسکن مردم دغدغهٔ جدی دارند.

حال اقتصادی مردم و کشور خوب نیست. این روزها از اجارهٔ بام‌ها توسط مردم و بام‌خوابی صحبت می‌شود. در حوزهٔ مسکن مردم دغدغهٔ جدی دارند.