728 x 90

اعتراف پاسدار سلامی به شعار فراگیر «مرگ بر خامنه‌ای» در جریان قیام

پاسدار سلامی
پاسدار سلامی

پاسدار سلامی امروز پنجشنبه ۱۸اسفند به نیروی دریایی سپاه، با نگرانی گفت: نظام «در عرصه انباشتگی همزمان تهدیدات و مخاطرات در جهان» به‌سر می‌برد.

پاسدار سلامی به شعار فراگیر «مرگ بر خامنه‌ای» در جریان قیام اشاره کرد و آن را «هجوم به‌قاعدهٔ اصلی و قائمة نظام یعنی رهبری» نامید و گفت: «این تهاجم سنگین به‌مرکز ثقل و نقطهٔ مرکزی نظام کاری است که دشمن هرگز از آن دریغ نکرد».

سرکردهٔ سپاه پاسداران اذعان کرد: «همهٔ آرایش ممکن سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی، رسانه‌یی، اطلاعاتی و عملیاتی دشمن در حداکثر ظرفیت ممکن برای مواجهه با» نظام بسیج شده است. پاسدار سلامی گفت تمامی بحرانهای نظام اکنون «با هم در یک نقطهٔ تمرکز شکل گرفته‌اند و در حال عمل (علیه نظام) هستند» و این «یک واقعیت واضح و آشکار است».

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d1bb6e19-a143-479c-be9c-b28af107bfeb"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات