728 x 90

اعتراف نمکی: نگویید واکسن ساختیم چون در دنیا مضحکه می‌شویم

نمکی وزیر بهداشت رژیم
نمکی وزیر بهداشت رژیم

نمکی وزیر بهداشت رژیم

ما الآن در دنیا به‌شدت زیر ذره‌بین هستیم

در رساندن خبر جوری بولد نکنید که ما واکسن ساختیم

خبر را به‌گونه‌یی انتخاب کنند که ما را مورد مضحکه قرار ندهند

 

 

نمکی وزیر بهداشت رژیم: ما الآن در دنیا به‌شدت زیر ذره‌بین هستیم هزار حرف یاوه ممکن است بزنند خیلی از جاهای دنیا را زیر ذره‌بین نبرند ولی ما یک حرفی را بزنیم که خارج از عرف و نرم باشد امشب برای آن میزگرد می‌گذارند دیدید که در این پنلهایی که تشکیل می‌دهند من خواهشم این است که خبرنگاران محترم رونمایی از واکسن تلقی نکنند این جلسه را واکسن زمانی واکسن هست که کل این مراحل را گذرانده باشد ما امروز رونمایی می‌کنیم از فرآورده‌ای است که آماده است برای کلینیکال ترایال و آزمایش بالینی روی انسان این را خواهشم این است که در رساندن خبر این را جوری بولد نکنید که ما واکسن ساختیم بعضی از دوستان در بعضی از مؤسسات دیگر هم دارند می‌گویند دستگاهی را نصب می‌کنند می‌گویند ما امروز تولید واکسن را با آن‌قدر میلیون دوز آمادگی داریم خوب این حرف در دنیا یک جور دیگر تعبیر می‌شود من خواهشم این هست که دوستان خبرنگاران عزیز که همراه ما خواهند بود تا روزی که این نماد اقتدار را ما در جامعه بتوانیم مصرف کنیم در خبررسانی سعی کنند که واژه‌ها را نوعی خبر را به‌گونه‌یی انتخاب کنند که خدای نکرده جایی ما را مورد مضحکه قرار ندهند (تلویزیون شبکه خبر رژیم: ۱۹ بهمن)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/dcc2b8af-f329-49d4-b3a0-74a94b983479"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات