728 x 90

اعتراف ناگزیر حکومتی به گرانی و صفهای طولانی روغن، مرغ و تخم مرغ

صف روغن - عکس  از آرشیو
صف روغن - عکس از آرشیو

خبرگزاری نیروی تروریستی قدس(تسنیم) روز ۱۶ اسفند در جریان جنگ گرگها نوشت: توزیع روغن، مرغ و تخم‌مرغ به شکلی رسیده که مردم برای تهیه آن صفهای طولانی تشکیل می‌دهند. این صفها در شرایطی درست شده است که مردم به‌جای رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی مجبور به ایستادن در صف‌هایی می‌شوند که در آنها کرونا جولان می‌دهد.

این منبع هم‌چنین افزوده است: مسئولان اعلام می‌کنند که قیمت مرغ ۲۰هزار و ۴۰۰تومان است، اما مردم زمانی که برای خرید مراجعه می‌کنند با عددهایی در حدود ۳۰هزار تومانی برای مرغ کامل و حدود ۶۰هزار تومانی برای خرید ران و سینه مرغ مواجه می‌شوند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c4a1d953-0d61-48cd-8f1d-83e18acb4c13"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات