728 x 90

اعتراف ناگزیر آخوند روحانی به افزایش روزانه فوتی‌های کرونا

افزایش فوتی های کرونا
افزایش فوتی های کرونا

آخوند روحانی، همزمان با رقم رسمی۳۳۷ فوت روزانه:

اگر فوتی ما ۲۰۰نفر بود شد ۲۵۰نفر، ۲۵۰نفر بود شد ۳۰۰نفر،

این به‌معنای آژیر خطر برای همه ماست

حداقل تا یکی دو سال دیگر درگیر کرونا هستیم

اگرجریمه می‌گذاریم

برای کمک به مردم است نه این‌که بخواهیم کیسه‌ای دوخته باشیم

امروز تعداد مبتلایان ما به جای ۴۰۰۰ شد ۸۰۰۰

این مشکل نیست این مهم نیست

آخوند روحانی: «در سراسر کشور در استانهای مختلف امروز هم با یک موج وسیعتری از این ویروس ما مواجه هستیم و باید با آن مقابله کنیم، حالا تا کی ما گرفتار هستیم مبنا را باید بدبینانه بگذاریم یعنی بگوییم مثلاً تا یک سال دیگر هم این مشکل پیش‌روی ما است. یعنی همه باید باور کنیم شرایط سال۹۹ و احتمالاً سال۱۴۰۰ با شرایط سال‌های پیش متفاوت هست. ما با یک شرایط جدید مواجه هستیم، بحث امروز نیست ضمن هشدار به مردم ضمن بیان عواقب در عین‌حال ترس و واهمه هم ایجاد نکنیم. این هر دو باید کنار هم باشند که ما مردم را بترسانیم اگر جریمه هم می‌گذاریم مردم باید بدانند برای کمک به آنهاست، اگر ۱۰درصد، ۱۵درصد در جامعه ما توجه ندارند این جریمه‌های برای آن است که آنها توجه پیدا کنند نه این‌که ما بخواهیم کیسه‌ای دوخته باشیم، از پول جریمه کردن مردم نه اصلاً این مطرح نیست از هر دفعه که فردی که باید در قرنطینه باشد اگر مراعات نکند از خانه خارج بشود جریمه ۲۰۰هزار تومانی برای هر بار، هر بار که بشکند قرنطینه را ۲۰۰هزار تومان جریمه می‌شود، منتها این مقررات که وصل می‌شود هم باید اجرایی بشود و عملیاتی بشود و هم ما باید دنبال بکنیم والا اگر روی کاغذ بماند خب پیش نمی‌رویم، مردم ما نباید بترسند از این‌که بیاییم به آنها اعلام بکنیم امروز تعداد مبتلایان ما به جای ۴۰۰۰ شد ۸۰۰۰، این مشکل نیست این مهم نیست ولی از آن طرف مهم هست که اگر فوتی ما ۲۰۰نفر بود شد ۲۵۰نفر، ۲۵۰نفر بود شد ۳۰۰نفر، این به‌معنای آژیر خطر برای همه ماست». (تلویزیون شبکه خبر رژیم ۲۸مهر۹۹)