728 x 90

اعتراف در مجلس ارتجاع: بودجه بازی با اعداد برای خالی کردن جیب اقشار فقیر

فساد اقتصادی
فساد اقتصادی

در جلسهٔ روز دوشنبه ۴اسفند مجلس ارتجاع، یکی از نمایندگان رژیم به نام گودرزی اعتراف کرد که اقدام مجلس برای اصلاح بودجه، بازی‌کردن با اعداد بوده است.

وی در این جلسه گفت: ما حق نداریم که آب ببندیم و بودجه غیرواقعی برای کشور تعیین کنیم و تورم در نهایت تزریق کنیم به جامعه و جیب مردم و مخصوصاً قشر فقیر جامعه را خالی بکنیم بودجه باید واقعی باشد اگر آقا فرمود ۲میلیون و ۳۰۰هزار اشتباه است باید اصلاح کنید یک و نیم این هم خدعه هست این تحریف است که ما بیاییم دو و ۳۰۰ را بکنیم یک و نیم بعد برویم عدد فروش را افزایش بدهیم آخه این چه بازی با بودجه است؟ (خبرگزاری مجلس - ۴ اسفند).

شایان ذکر است که آخوند پژمانفر نمایندهٔ دیگر رژیم در مجلس ارتجاع در جلسهٔ روز دوشنبه دربارهٔ بودجه اعتراف کرد که درآمد بودجهٔ۱۴۰۰ غیرواقعی است و در آن آب بسته‌اند.

«بعضی از اعزه می‌آیند می‌گویند آقا شما اگر این را ۲۰۰هزار میلیارد را تبدیل بکنید به کمتر نتیجه‌اش این میشه ما کارهای عمرانی‌مان انجام نمیشه من عرضم این است که اساساً اگر ما درآمدی نداشته باشیم ولو بگیم ۲۰۰هزار تا بگیم ۵۰۰هزار تا، اما درآمد نداریم امروز درآمدی که ما به‌دست بیاوریم ۱۵۵ هزارتا بیشتر نیست به قسم حضرت عباس، خب چرا ما بیاییم این جا بگیم ۲۰۰هزار تا؟ این یعنی ما بودجه را داریم به سمتی می‌بریم که سیگنال داریم می‌دهیم که بابا ما بودجه‌مان بودجه‌یی هستش که تویش آب بستیم و غیرواقعی هست»... (خبرگزاری مجلس _ ۴اسفند).