728 x 90

اعتراف عضو مجلس رژیم آخوندی به پنهانکاری مالی ۱۳۰نهاد مالی حکومتی

پنهانکاری مالی و رشوه
پنهانکاری مالی و رشوه

غلامعلی جعفرزاده عضو کمیسیون بودجه مجلس رژیم در اعتراف به گوشه‌یی از فساد گسترده در حکومت آخوندی، به پنهان کاری و عدم شفافیت در فعالیت مالی ۱۳۰نهاد اقتصادی حکومتی همانند بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و سازمان خصوصی‌سازی خبر داد.

وی که سخنانش روز چهارشنبه ۲۶اردیبهشت ۹۷در سایت مجلس ارتجاع درج شده گفت:‌ تقریباً هیچ نهادی صورتهای استاندارد مالی و تراز مالی خود را منتشر نمی‌کند به‌گونه‌یی که یک شهرداری ۸سال تفریغ بودجه نشده یا شرکتهایی وجود دارند که حساب و کتاب مالی آنها در هیچ محلی بیان نشده است.

عضو مجلس رژیم گفت: با این عدم شفافیت، فساد یعنی رشوه و اختلاس و رانت انجام می‌شود و این افراد می‌خواهند که شخصی از بیرون از فساد آنها مطلع نشود برای عدم شفاف سازی و پنهان کاری که قطعاً رانت، فساد، رشوه و اختلاس ایجاد کرده و یا بسترها را برای فاسد در آینده ایجاد می‌کند باید تضامین قانونی در نظر گرفته شود، البته... قانون در این بخش وجود دارد اما... اجرا نمی‌شود.... حدود 130نهاد و دستگاه اقتصادی بدون شفافیت مالی همانند بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، پست بانک و سازمان خصوصی‌سازی قانون‌شکنی کرده و فعالیت هایشان شفاف نیست. در سال جاری باید قوانینی بازدارنده و برخوردی برای شفاف سازی فعالیتهای این نهادها مصوب کرد، چرا که این نهادها در قالب توصیه و الزام عمل نمی‌کنند.