728 x 90

اعتراف عضو مجلس ارتجاع به گرانی و فشار بر مردم

صباغیان عضو مجلس ارتجاع
صباغیان عضو مجلس ارتجاع

صباغیان عضو مجلس ارتجاع به گرانی کالاهای مورد نیاز مردم اعتراف کرد و به مقایسه حقوق ناچیز اقشار مردم و کارگزاران رژیم پرداخت و گفت:

«قیمت کالاها خیلی افزایش پیدا کرده خصوصاً کالاهای اساسی بعضی از کالاهای مورد نیاز مثل تخم‌مرغ روغن مردم تحت فشار هستند واقعاً تحمل آن سخت است برای ما و شما نه! کسی که در یک خانه گرم و نرمی نشسته هرگز نمی‌تواند از پشت پنجره آن سرمای بیرون را لمس کند دولت مسئولان ما همه حقوقهایمان برای امروز فشارهای اقتصادی بر ما وارد نمی‌کند.

حقوق معلمان حمایتی بعضاً پرداخت نشده این بندگان خدا حقوقشان به اندازه یک بار خرید آقای وزیر نیست». (خبرگزاری مجلس رژیم ۲۴دی).