728 x 90

اعتراف عضو مجلس ارتجاع به کشتار گسترده در جریان قیام آبان و شقه و بحران فزاینده رژیم

قیام آبان - عکس از آرشیو
قیام آبان - عکس از آرشیو

احمد علیرضا بیگی عضو مجلس ارتجاع روز چهارشنبه ۱بهمن۹۹ ضمن ابراز وحشت از تکرار قیام، به کشتار گسترده در جریان قیام آبان۹۸ و شقه و بحران فزاینده رژیم در آستانه نمایش انتخابات اذعان کرد و گفت:

«بهترین مثال برای اثبات فرآیند غلط تصمیم‌گیری در کشور ما، همین ماجرای بنزین است که در عموم سخنرانیها و نطق‌های همکاران عزیز به آن اشاره می‌شود. فاجعه زمانی خودش را بیشتر نشان می‌دهد که رئیس‌جمهور چند روز پس از افزایش قیمت بنزین اعلام می‌کند "من هم بی‌خبر بودم" اگر شما خبر داشتید من هم خبر داشتم تاکنون هیچ مرجعی در خصوص این ضایعه که ۱۰۰ ها نفر را به کام خود کشیده، به مجلس توضیحی ارائه نکرده است.

استیضاح وزیر کشور در فراموش خانه هیات رئیسه در کنار بقیه استیضاح‌ها از جمله استیضاح وزیر نفت استیضاح وزیر اقتصاد دارد خاک می‌خورد و رئیس مجلس استنباط خود از بیانات مقام معظم رهبری در جلسه مجازی با مجلس را علت اصلی تعطیل شدن استیضاح‌ها عنوان می‌کند.

ما به سمت انتخابات ریاست‌جمهوری پیش می‌رویم کسانی سعی دارند مشارکت بالای مردم را عامل بروز شکاف امنیتی جلوه دهند و می‌خواهند به بهانه احتمال بروز شکاف امنیتی، مشارکت را قربانی کنند، در حالی که مشارکت مردم قوام بخش امنیت ملی است و زبان نظام سلطه را کُند خواهد کرد. دولت نیز همان نقشه شوم را که با هدف به قهر کشانیدن مردم از صندوق رأی در انتخابات مجلس با اجرای بدفرجام افزایش قیمت بنزین می‌خواهد دوباره تکرار کند و صفت حداقلی را علاوه بر مجلس به دولت آینده هم تعمیم دهد».