728 x 90

اعتراف عضو مجلس ارتجاع: هر روز چندین جوان در ایلام به‌علت بیکاری خودکشی می‌کنند

خودکشی در ایران
خودکشی در ایران

خبرگزاری حکومتی صراط به‌نقل از عضو مجلس ارتجاع از استان ایلام اعلام کرد که هر روز چندین جوان در ایلام به‌علت بیکاری خودکشی می‌کنند.
علی‌اکبر بسطامی عضو مجلس ارتجاع از ایلام در نشست علنی مجلس در روز یکشنبه ۱۰ آذر با اعتراف به بیکاری فزاینده در ایران تحت حاکمیت آخوندی گفت: «متأسفانه اتفاق شومی در استان ایلام هر روز رخ می‌دهد و آن خودکشی جوانان در سنین پایین است. عمده دلایل این خودکشی‌ها بیکاری جوانان با وجود پروژه‌های نفتی و گازی در منطقه است. باید علت خودکشی‌ها در استان ایلام شناسایی و کاهش یابد چرا که هر روز چندین جوان به‌علت بیکاری خود را بدار می‌آویزند.
اعتراف عضو مجلس ارتجاع در حالی بیان می‌شود که رسانه‌های حکومتی و کارشناسان رژیم آمار خودکشی در ایران تحت حاکمیت آخوندها را در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۵ با افزایش ۵۱درصدی اعلام کرده‌اند.
حمید پیروی، از کارشناسان رژیم اعتراف کرد: در سال گذشته حدود ۱۲۰هزار نفر اقدام به خودکشی کردند که در سامانه وزارت بهداشت ثبت رسمی شده است. ممکن است مواردی هم به مؤسسات خصوصی مراجعه کرده باشند که اقدام به خودکشی آنها ثبت نشده باشد.
حسین راغفر، کارشناس حکومتی گفت: خودکشی یکی از حادترین اشکال اعتراض به افزایش فسادهای اقتصادی است، دست نظام حکمرانی به خون تک‌تک این افراد آلوده است
وی افزود: پدیده خودکشی در کشور ما قطع به یقین ریشه در دو دسته از سیاست‌ها دارد یکی سیاست‌های اقتصادی است با اهمیت بیشتر و یکی هم سیاست‌های اجتماعی است که افراد، حتی کسانی که تحصیلات عالی دارند، هیچ چشم‌انداز روشنی را در مقابل خود نمی‌بینند و دست به خودکشی می‌زنند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/851c6390-0018-4d29-982e-8550681506a6"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات