728 x 90

اعتراف عضو مجلس ارتجاع به اعتصاب سراسری کسبه و بازاریان هموطنان کرد

رسول خضری  عضو مجلس ارتجاع
رسول خضری عضو مجلس ارتجاع

رسول خضری  عضو مجلس ارتجاع از گسترش اعتصاب سراسری در کردستان ابراز نگرانی کرد.

 وی روز چهارشنبه در مجلس ارتجاع گفت:‌ الآن بیش از چند ماه هست که معابر کولبری را بستند و باعث بیکاری بیش از 75هزار کولبر زحمتکش بسیار بسیار بزرگوار شدن که جای تأسف دارد. بیش از شش الی هفت میلیون نفر از کسبه و اصناف و بازاریها هم بیکار شدند. آقای رئیس‌جمهور شما شعار دادید که سال 97 را  با اشتغال 750تا 950هزار نفری شروع کنید نه با این وضعیت که باعث مشکلات معیشتی در مرزها بشید.

الان بحران جدی تنش‌هایی که شاهدیم خوراک رسانه‌های بیگانه شده و تحصنی که در شهرهای مرزی هست و هر روز بیشتر از قبل گسترش پیدا می‌کند جلوش با تدبیر گرفته بشود.