728 x 90

اعتراف سرکرده نیروی انتظامی رژیم به خرید و فروش سلاح در فضای مجازی

قاسم رضایی سرکرده نیروی انتظامی
قاسم رضایی سرکرده نیروی انتظامی

قاسم رضایی سرکرده نیروی انتظامی رژیم شنبه ۱۱اردیبهشت، به ورود سلاح و مهمات به کشور و خرید و فروش آن از طریق فضای مجازی اعتراف کرد.

وی گفت: «تمام سلاحهای مکشوفه ساخت آمریکا هستند و از کشور ترکیه وارد شده، لذا از کشور ترکیه درخواست داریم در این رابطه اقدامات کاربردی انجام دهد و از ورود محموله‌های ضدانسانی و امنیتی به کشور جلوگیری کند».

سرکرده نیروی انتظامی ضمن اظهار وحشت، به خط و نشانهای توخالی در برخورد با خرید و فروش سلاح در فضای مجازی پرداخت و گفت: «دشمنان بدانند که تمام توطئه‌های آنها با هوشیاری سربازان اسلام در نطفه خفه خواهد شد. نمی‌توانیم در مقابل هنجارشکنیها و افرادی که نظم و آرامش جامعه را برهم می‌زنند سکوت کنیم چرا که این مهم، خط قرمز ما است» (سایت حکومتی مشرق ۱۱اردیبهشت).