728 x 90

اعتراف سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس رژیم به مهاجرت پزشکان

مهاجرت پزشکان
مهاجرت پزشکان

شیخی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس رژیم با اعتراف به مهاجر پزشکان گفت : امارات ماهی ٣۵٠ میلیون تومان به پزشکان ایرانی پیشنهاد می‌دهد تا قطب سلامت در منطقه شود .

در ادامه وی میگوید بروید ببینید چند نفر از رتبه‌های زیر ١٠٠پزشکی هم دوره‌های من در ایران ماندند.

شیخی گفت: ماهی ٣۵٠میلیون تومان امارات به پزشکان ایرانی پیشنهاد می‌دهد تا قطب سلامت در منطقه شوند و پزشکان را از ایران تامین می‌کنند و بدون امتحان زبان بچه‌های پرستاری و پزشکی ایرانی را جذب می‌کنند.(خبرگزاری حکومتی انتخاب ۱۴آذر)

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات