728 x 90

اعتراف روحانی به‌علت تعطیل نکردن کارها

چرا روحانی در ۶اسفند ۹۸ گفت از روز شنبه همه روال‌ها به‌صورت عادی خواهد بود؟

و گفت: «قرنطینه محله و شهر را نداریم».

چرا خامنه‌ای در ۱۳اسفند ۹۸ گفت این بلا به‌نظر ما بلای آن‌چنان بزرگی نیست و گفت: «خیلی هم بزرگش نکنیم».

خامنه‌ای ۲۱فروردین با اشاره‌یی کوتاه به اصل ماجرا گفت: «مسأله کرونا ما را از توطئه دشمن‌ها غافل نکند».

اما پس از ۳ماه افشای روزانهٔ جنایت و پنهان‌کاری توسط مقاومت، روحانی روز ۲۷اردیبهشت به عامل اصلی فرستادن مردم به قربانگاه کار اعتراف کرد: «ما از روز اولی که با این ویروس مواجه شدیم من در همان لحظه اول متوجه یک خطری شدم.. . و این خطر را هم از رسانه‌های بیگانه من حس کردم و لمس کردم دیدم اینها می‌خواهند که به بهانه این بیماری کشور را تعطیل کنند و به‌هم بریزند».

می‌گوید از همان روز اول فهمیدم که نظام با تهدید به‌هم ریختن و شورش روبه‌روست لذا نگذاشتم کارها تعطیل شود: «محکم و قاطع ایستادیم که همه جا باید فعالیت خودش را ادامه بده بدون تعطیلی یک روز و این کار را کردیم».

اکبر ترکان ۱۸فروردین ۹۹: «ما الآن با ۲ویروس طرف هستیم، یک ویروس کرونا است و یک ویروس تیرانا است».

روزنامه حکومتی جهان صنعت ۳اردیبهشت ۹۹ ضمن اشاره به منحنی اعتراضات از قیام ۷۸ تا آبان و دی ۹۸ می‌نویسد: «البته این‌بار اعتراضات شدیدتر و همراه با خشونت خواهد بود و می‌توان از آن به‌عنوان یک ابر جنبش اعتراضی در کشور یاد کرد که بیشتر اقشار فرودست و متوسط جامعه در آن حضور خواهند داشت».

این‌بار خشم اقشار فرودست کرونای ولایت را هدف می‌گیرد.

حق گرفتنی است باید برشورید و آن را از حلقوم آخوندهای ضدبشر بیرون کشید.