728 x 90

اعتراف روحانی به‌نفرت همه ‌جانبهٔ مردم از رژیم

جلسه ستاد کرونای حکومتی
جلسه ستاد کرونای حکومتی

آخوند حسن روحانی صبح امروز شنبه ۲۴آبان در جلسه ستاد کرونا به‌نفرت همه‌جانبهٔ مردم از رژیم آخوندی اعتراف کرد و با ابراز غیظ به‌خاطر افشاگریها گفت:

«مردم ما با باید اعتماد صددرصد به ستاد ملی کرونا و قرارگاه داشته باشند. این اعتماد هر چه کم بشود به ضرر کشور هست. این‌هایی که گاهی مصاحبه می‌کنند حالا گاهی در داخل گاهی با ضدایرانیها در خارج مصاحبه می‌کنند انتقادهای نپخته‌ای را مطرح می‌کنند. من حالا کاری به صحبتشان و حرفشان من ندارم. هر چیزی که اعتماد مردم را به ستاد ملی کرونا و اعتماد مردم را به قرارگاه و اعتماد مردم را به وزارت بهداشت و درمان ما کاهش بدهد به ضرر ماست» (تلویزیون شبکه خبر رژیم ۲۴آبان).