728 x 90

اعتراف رئیس کل بانک مرکزی رژیم: حجم نقدینگی در پایان مردادماه امسال به رقم ۳۹میلیون و ۲۱۴هزار میلیارد ریال رسید

بحران اقتصادی
بحران اقتصادی

اکبر کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل بانکها در خصوص حجم نقدینگی گفته است: «حجم نقدینگی در پایان مردادماه امسال به رقم ۳۹میلیون و ۲۱۴هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال۱۳۹۹ معادل ۱۲.۸ درصد رشد را نشان می‌دهد. باید بانکها مدیریت نقدینگی و کنترل رشد ترازنامه خود را جدی بگیرند؛ نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به پایان مرداد ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹.۱ درصد رشد یافت (روزنامه ابتکار: ۲۵شهریور).

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات