728 x 90

اعتراف جهانگیری معاون آخوند روحانی به فساد گسترده و وضعیت وخیم اقتصادی

اسحاق جهانگیری
اسحاق جهانگیری

اسحاق جهانگیری معاون اول آخوند روحانی به فساد گسترده و وضعیت وخیم اقتصادی اعتراف کرد. وی روز چهارشنبه گفت: متأسفانه در ۴۰سال گذشته رشد اقتصادی کشور پایین و پرنوسان بوده و خصوصاً در ۱۰سال گذشته اوضاع سرمایه‌گذاری ما خوب نبوده است و این یک پاشنه آشیل جدی برای اقتصاد کشور است. اما کنار همه این مشکلات فساد گسترده در کشور آن چیزی است که مردم را بیش از هر چیز دیگر رنج می‌دهد.

وی افزود: آمریکا سخت‌ترین تحریم‌هایی را که در تاریخ این کشور علیه کشور دیگری اعمال شده بود، در مقابل ما اعمال کرده است و اعلام کردند که به‌دنبال فروپاشی اقتصاد کشور ما هستند.