728 x 90

اعتراف به جنگ باندهای رژیم توسط عضو مجلس ارتجاع در آخرین روزهای مجلس کنونی

زهرا شیخی عضو مجلس ارتجاع
زهرا شیخی عضو مجلس ارتجاع

در آخرین روزهای مجلس کنونی ارتجاع، یک عضو مجلس رژیم به نام شیخی به ابعاد جنگ گرگها در درون رژیم

اعتراف کرد.

زهرا شیخی، مجلس ارتجاع ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳:

کسانی که امروز مهم‌ترین مصادر قدرت و تصمیم‌گیری این نظام را در اختیار گرفته‌اید در کدامین سمت تاریخ انقلاب ایستاده‌اید که خودتان به معابر نفوذ دشمن بدل شده‌اید و خروجی تصمیمات‌تان مایه دلسردی و ناامید شدن مردم نجیب و جوانان غیور شده است و به جای اطاعت از ولی امرمان اهداف دشمن را تأمین می‌کنید و صاحبان انقلاب را وادار نموده‌ای که فریاد وامصیبتا سر دهند که علمای اسلامی و دلسوزان نظام به داد مملکت برسید. چرا باید ما به جایی برسیم که افرادی که با کلام و رفتار خود انقلاب را تیرباران می‌کنند و بی‌ریشه و بی‌مایه هستند با اتصال‌شان به منابع قدرت و ثروت بتوانند به‌راحتی بر صندلی مسئولیت‌های حساس تکیه بزنند و هیچ قانون و نهادی هم در برابر شان قرار نگیرد.

چه بر سر خود آورده‌اید که آرمانهای انقلاب اسلامی را سلاخی می‌کنید و برخی از غارتگران و افراد معلوم‌الحال را بر قلب ثروتهای مردم و انقلاب نشانده‌اید و این غارتگران به یمن غفلت ناظرینی که قرار بود چشمان بیدار و مغزهای هوشیار این مملکت باشند پایکوبی می‌کنند و بدتر از دشمن بر میراث انقلاب می‌تازند.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b1ac4405-3e11-498e-a8db-5275165899f2"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات