728 x 90

اعتراف تلویزیون حکومتی به قطع اینترنت برای جلوگیری از انتشاراخبار قیام و جنایات رژیم

به آتش کشیدن اماکن حکومتی توسط قیام آفرینان
به آتش کشیدن اماکن حکومتی توسط قیام آفرینان

تلویزیون حکومتی درباره متوسل‌شدن رژیم به قطع ارتباطات برای جلوگیری از انتشار اخبار قیام و جنایات رژیم گفت: «با گسترش آشوبها تقریباً در یک فرایند چهار روزه اینترنت در سراسر کشور محدودسازی و بعد قطع شد قبل از اون لحظه به لحظه عکس و فیلم غارت آتش‌سوزی و حتی درگیری فیزیکی در اختیار رسانه‌های آنطرف آبی و دشمنان قسم خورده ایران قرار می‌گرفت این‌قدر که ذوق‌زدگی‌شان را نمی‌توانستند پنهان کنند و البته خط دهی و ساماندهی آشوب را نیز پنهان نمی‌کردند».

 

رحمانی فضلی: «۳۱بانک را آتش زدند فقط به‌خاطر این‌که بانکها خدمات دهی نکنند و مشکل ایجاد بشود. ۱۴۰تا اماکن دولتی را آتش زدند ۹تا اماکن مذهبی را آتش زدند.

گوینده: «قرار بود فراتر از خرد کردن بانکها و آتش زدن و قتل و غارت کار به آشوبهای فراگیر و اغتشاش سراسری خارج شدن اوضاع از کنترل دولت و در نهایت به خیال خام بیگانگان براندازی ختم بشود».

پاسدار جلالی: «ما توی فضای اینترنت از دشمن را رصد کردیم اولی‌اش آلبانی بوده که به‌دلیل این‌که مبتنی بر فضای سایبر است فاصله تویش حذف می‌شود فاصله جغرافیایی».

 

گوینده تلویزیون رژیم: ‌«نبود اینترنت برخی کسب و کارهای مجازی را مختل کرد و به مردم ضررهایی وارد کرد که تأسف‌بار است اما کسی تردیدی نداره که به یغما رفتن امنیت و ایجاد هرج و مرج سراسری با اقدامات آشوبگران می‌توانست حیات ایرانمان را تهدید کند».