728 x 90

اعتراف به کمبود بنزین در ایران و اجرای طرح "سقف سوختگیری"

جایگاه سوخت
جایگاه سوخت

در پی انتشار خبرهایی درباره تعطیلی بسیاری از پمپ بنزین‌ها نژادعلی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی رژیم به کمبود سوخت اعتراف کرد. وی گفت: ما می‌خواهیم جلوگیری کنیم از تعطیلی جایگاهها به‌دلیل اتمام سوخت‌شان، با سوخت ذخیره‌یی که در مخازن‌شان دارند.

وی به‌طور تلویحی کمبود بنزین را تأیید کرد. او می‌گوید برای "جلوگیری از اتمام بنزین در جایگاههای سوخت" طرح سقف سوخت‌گیری هم اجرا می‌شود.

در روزهای گذشته تصویرها و ویدئوهای زیادی از شهرهای مختلف ایران در فضای مجازی منتشر شده که حاکی از تعطیلی برخی پمپ بنزین‌ها و شکل‌گیری صف‌های طولانی مقابل جایگاههای سوخت است.

سخنان اخیر یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارتجاع درباره احتمال گران شدن قیمت بنزین نیز ظاهراً در هجوم شهروندان به جایگاههای سوخت بی‌تأثیر نبوده است.

خبرگزاری شفقنا روز شنبه، ۲۱مرداد از قول مصطفی رضا حسینی قطب‌آبادی نوشت احتمال داد که دولت در حال آماده‌سازی جامعه برای افزایش قیمت سوخت است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/2fca20dd-0a02-4a1e-9b20-7727cb1b5081"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات