728 x 90

اعتراف به وضعیت فاجعه‌بار مردم گرفتار در سرما و کولاک در مجلس ارتجاع

برف و کولاک در ایران
برف و کولاک در ایران

در جلسه علنی مجلس ارتجاع در روز یکشنبه سوم بهمن‌ماه، شماری از اعضای مجلس رژیم به وضعیت فاجعه‌بار مردم گرفتار در سرما و کولاک اعتراف کردند و نسبت به قیامهای در تقدیر به‌خاطر فقر و گرانی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هشدار دادند.

نظری، مجلس ارتجاع ۳بهمن۱۴۰۰:

هنوز بعد از ده روز از بارش برف راه اسالم خلخال بسته است در روستای لمبرد به‌خاطر دفن اجساد شان با پارو دارند راه درست می‌کنند.

موسوی، مجلس ارتجاع ۳بهمن۱۴۰۰:

مثل این‌که اردبیل و استان اردبیل از سرزمین این کشور نیست یک هفته ده روز اونجا برف کولاک واقعاً جاده‌ها و همه مردم در فشار هستند امحاء‌ و احشام مردم و دام مردم واقعاً به تلف رفته‌، انسان‌ها به تلف میروند، ۷۰۰روستاها راهشان واقعاً بسته است.

اعضای مجلس ارتجاع در جلسه روز یکشنبه بار دیگر نسبت به پیامدهای حذف دلار ۴۲۰۰تومانی و چشم‌انداز اعتراضات گسترده اجتماعی هشدار دادند.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/19ef1239-00f0-409f-97d1-9949e2b16273"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات