728 x 90

اعتراف به ترک‌تحصیل ۳۷درصدی دانش‌آموزان به‌علت فقر

تصویری از دانش آموزان در ایران
تصویری از دانش آموزان در ایران

روزنامه حکومتی آرمان در مقاله‌ای به تاریخ چهارشنبه ۳۱شهریور با عنوان «آرزوی تبلت، به مداد و پوشاک رسید» با اعتراف به ترک‌تحصیل ۳۷درصدی دانش‌آموزان به‌دلیل فقر نوشت: کسی نمی‌داند و نمی‌خواهد ببیند که در سال صدها هزار دانش‌آموز به‌دلیل نداشتن یک گوشی هوشمند و یا تأمین امکانات اولیــه حتی پول کتب درسی، قادر نیستنـد که به ادامه تحصیل بپردازند. امری که با افزایش فشارهای اقتصادی و چندین برابر شدن قیمت یک مداد و دفتر، به گردن کرونا انداخته شد و مدیران سابق آموزش و پرورش این موضوع را تکذیب می‌کردند.


مقاله در ادامه با بررسی آمارهای ارائه شده توسط مقامات و منابع حکومتی ادامه می‌دهد: «هزینه‌های تمام شده به ازای هر دانش‌آموز دوره ابتدایی در مدارس شهری پنج میلیون و ۳۲۷هزار تومان، عشایری پنج میلیون و ۳۸۴هزار تومان و روستایی پنج میلیون و ۴۵۲هزار تومان است. هم‌چنین بهای تمام شده برای یک دانش‌آموز خرید خدمات در دوره‌های مختلف تحصیلی حدود دومیلیون و ۴۰۰هزار تومان، برای یک دانش‌آموزان استثنایی ۲۲میلیون و ۲۹۲هزار تومان و برای یک دانش‌آموز مدارس خارج از کشور بین ۵۰ تا ۵۷میلیون تومان است».


این روزنامه حکومتی در پایان مقاله خود اعتراف می‌کند: «می‌توان گفت تعداد افراد زیر خط فقر در ایران به ۳۶میلیون نفر رسیده است. آمارهایی که پیش‌تر نیز منتشر شده، موضوع فوق را تأیید می‌کند و حاکی از ترک‌تحصیل حداقل ۳۷درصدی دانش‌آموزان در یک‌سال گذشته است».

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات