728 x 90

اعتراف اسحاق جهانگیری به وضعیت متزلزل و انزجاری دولت نزد مردم

اسحاق جهانگیری معاون اول آخوند روحانی
اسحاق جهانگیری معاون اول آخوند روحانی

اسحاق جهانگیری معاون اول آخوند روحانی روز سه‌شنبه ۲۷آبان به انزجار مردم از دولت اشاره کرد و گفت: «عده‌یی تلاش می‌کنند به جامعه القا کنند دولت ضعیف است».

می افزود: "اتفاقات اخیر نشان می‌دهد که مسئولان اقتصادی کشور عملکرد خوبی داشته‌اند"و"عده‌یی تلاش می‌کنند به جامعه القا کنند دولت ضعیف است"».

جهانگیری در ادامه گفت: «هر یک از ما در دوران مسئولیتهای مختلف خود کارنامه‌ای داریم و عملکرد ما از حافظه مردم پاک نخواهد شد».

وی در پایان افزود: «یکی از بدترین اتفاقات در کشور تضعیف حس دولت داری در مردم است و که باعث می‌شود مردم احساس کنند حاکمیت توان حمایت از آنها را ندارد».