728 x 90

اعتراف آخوند علم‌الهدی: ما بدبخت شدیم، ما مستأصل شدیم

آخوند علم‌الهدی
آخوند علم‌الهدی

آخوند علم‌الهدی در نمایش جمعه مشهد به گرانی و استیصال رژیم در برابر بحرانها اعتراف کرد و گفت: در گزارشی که خود وزارت صمت اخیراً منتشر کرده، در طی یک‌ساله مهرماه سال ۹۸ تا سال ۹۹ از سال گذشته تا امسال، در گزارشی که اینها تهیه کردند قیمت خودرو، کالای اساسی و وسایل مورد نیاز مردم تا ۳۱۴ درصد افزایش پیدا کرده است! یعنی مردم گرانی نان و آب و کالاهای اساسی که رزق روزانه مردم را تأمین کند، از سال گذشته تا الآن ۴ برابر روی‌هم‌رفته، ۴ برابر این نرخ‌ها گران شده، این دردها و فشارهای معیشتی، نشان ناکارآمدی نظام است، نظام ما کارآمد است یا کارآمد؟

این نتیجه مدیریتهای بسیار نگاه به بیرون و غرب‌زدگی و توجه به استکبار است و اتکا به استکبار درآمد، ما بدبخت شدیم، ما مستأصل شدیم!

از یک‌طرف آن اقتدار و پیشرفت و از این‌طرف نیز این استیصال معیشتی و اقتصادی که به مردم ما دست داده است، این گرانی‌ها و گرفتاریهای روزافزون و بلکه ساعت افزون، نه تنها به روز گرانی‌ها بیشتر میشه به ساعت یعنی در ساعت قیمتها تضمین ندارد، کارمان به اینجا رسید. (تلویزیون آستان رضوی رژیم ۲۱آذر)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b030be40-b90e-4ff2-b310-b7a8b79ead35"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات