728 x 90

اعتراف آخوند سجادی به قیام سراسری آبان ۹۸ و نقش مجاهدین

آخوند سجادی
آخوند سجادی

آخوند سجادی از قضات جنایتکار دیوان عالی رژیم روز ۱۵خرداد در تلویزیون رژیم در وحشت از قیام سراسری مردم ایران در آبان ۹۸ و نقش مجاهدین گفت: به بهانه بنزین کل کشور را به هم می‌ریختند و بعد ناامنی می‌شد، یک چیز برنامه‌ریزی شده سراسری بود که از خارج و (مجاهدین) عمل می‌کردند.

تلویزیون رژیم ۱۵خرداد ۹۹:

مجری: درباره قاطعیت صحبت کردید، چه نمونه‌هایی می‌توان درباره قاطعیت مقام معظم رهبری زد که جا پای امام گذاشتند؟

آخوند سجادی: ایشان هم در مسائلی که بحران آفرین است، مانند قضیه سال گذشته که ریختند و شهرها را بهم زدند.

مجری: برای بنزین

آخوند سجادی: «بله. کل کشور به آتش کشیده می‌شد، کل امنیت کشور از بین می‌رفت اگر رهبری وارد نمی‌شدند، به بهانه بنزین کل کشور را به هم می‌ریختند و بعد ناامنی می‌شد و بنابراین امنیت کشور شوخی ندارد.

ایشان هم با جدیت و صلابت به عهده گرفت و گفت من با نظریه سران قوا موافق هستم و قائله را جمع کردند. معلوم بود فتنه می‌شود. پیدا بود یک چیز برنامه‌ریزی شده سراسری بود که از خارج و منافقین عمل می‌کردند. چقدر خارجیها به به و چه چه گفتند و خوشحال شدند؛ این فتنه کمی نبود.

ایشان گاهی یک چیزهایی را می‌گوید ولی فقط گاهی پخش و چاپ می‌شود و هی گفته می‌شود. من به دوستان گفته‌ام ایشان سالی را به نام جهش تولید نامگذاری می‌کند. متأسفانه گاهی می‌بینیم این‌طور عمل نمی‌شود یعنی نمی‌کنند».

آخوند سجادی گرداننده مؤسسه حکومتی مصطفی خمینی و از نزدیکان خمینی ملعون هم‌چنین گفت: یک نفر از مجاهدین نزد خمینی آمد و هر چه کردند خمینی حرفی یا اقدامی کند نکرد.

تلویزیون رژیم ۱۵خرداد ۹۹:

مجری: یک جایی از شما می‌خواندم درباره نقطه نظرهای استثنایی امام در دوران مبارزه؛ مثلاً حساسیت و پافشاری که روی قضیه فلسطین داشتند، یا نظری که در مورد منافقین سازمان منافقین همین منافقین داشتند مجاهدین می‌آمدند پیش امام صحبت می‌کردند و امام خیلی خوب خط و ربط آنها را تشخیص می‌دادند جلوتر از خیلی‌های دیگر حتی از شما خواندم خیلی از علما اینها را تأیید می‌کردند.

آخوند سجادی: «یک نفر از اینها نزد امام آمد و نهج‌البلاغه خواند و وقتی نهج‌البلاغه خواند من شک کردم و بعد فهمیدم باطن اینها این چیزها نیست و بعداً خودشان هم اعلام کردند».

مجری: یا مطلب دیگری گفته بودید سر آن هواپیمایی که ربوده بودند.

آخوند سجادی: «بله. به بغداد آمدند و هر چه کردند که امام حرفی یا اقدامی کنند، نکردند».