728 x 90

اعترافهای کارگزاران رژیم در استان هرمزگان در جریان دیدار رئیسی جلاد

دیدار رئیسی جلاد از هرمزگان
دیدار رئیسی جلاد از هرمزگان

در جریان دیدار رئیسی جلاد از استان هرمزگان، کارگزاران رژیم به‌ناگزیر به گوشه‌هایی از فقر و فلاکت مردم و نتایج آن اعتراف کردند.

دوستی استاندار رژیم در هرمزگان ۲۳دی۱۴۰۰ گفت:

بزرگترین مسأله‌ای که در استان داریم این هست که صبح که پا می‌شویم ۳۷۵روستا را باید با تانکر آب بدهیم. این ابر مسأله ما است. تقریباً ۱۱۰۰روستای استان، استان ۲۲۰۰روستای ثبت شده داره ۵۰۰روستا خالی از سکنه هستند و ۱۷۰۰ روستای مسکونی داره از این ۱۷۰۰روستا، ۱۱۰۰روستا درگیر مسایل آب هستند یعنی آب یا ندارند یا اگر دارند بعضی روزها دارند یا زیرساخت هایش فرسوده است الآن ابر مسأله‌ای که مردم گرفتارش هستند بحث تأمین آب هست...

جناب آقای رئیس‌جمهور ما مزارع می‌گویمان به‌دلیل فقدان برق تقریباً دو تا دو نیم تن تولید می‌کند چون برق ندارند یکی از کشورهای همسایه که من اسم نبرم تقریباً ۱۶تن در هکتار تولید می‌کند.

 

آخوند عبادی‌زاده امام جمعه خامنه‌ای در هرمزگان ۲۳دی۱۴۰۰ گفت:

ما امروز با مشکلات فقر مواجه هستیم... مشکل خودکشی حتی روزبه‌روز داره متأسفانه افزایش پیدا می‌کند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a58d1f26-5ff0-4e0c-941a-20aa2c39f5cc"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات