728 x 90

اعتراض یکی از شرکت‌کنندگان در جلسه تبلیغاتی مسعود پزشکیان در دانشگاه تهران

اعتراض یکی از شرکت‌کنندگان در جلسه تبلیغاتی مسعود پزشکیان در دانشگاه تهران
اعتراض یکی از شرکت‌کنندگان در جلسه تبلیغاتی مسعود پزشکیان در دانشگاه تهران

در جلسه تبلیغاتی مسعود پزشکیان در دانشگاه تهران یکی از شرکت‌کنندگان که از دانشگاه شریف به آنجا آمده بود در اعتراض به فریب رنگارنگ نمایش انتخابات و خودکامگی حاکم گفت: آن بیماری که مرگ را به بالین مردم آورد، نه کرونا که ویروس منحوس خودکامگی بود.

مسعود پزشکیان، در پاسخ به این اعتراض گفت: کسی حق توهین به خامنه‌ای را ندارد. رهبری را قبول دارم اصلاً ذوب او هستم.

دانشگاه تهران ۲۷خرداد ۱۴۰۳:

علی کریمی دبیر انجمن دانشگاه شریف: این صلاحیت که از روی مصلحت است چه ارزشی دارد جز آن‌که نمایشی باشد برای جذب مشارکت مردم. ما از این فریب رنگارنگ هر شما بیزاری ما دیدیم که چگونه پیش چشمان ما در دانشگاه شریف هنگامی که امنیت و آرامش دانشگاه زیر پای نهادهای امنیتی بود از آنها حمایت کرده و لحظاتی بعد خود را طرفدار جنبش مردم نشان داد. آیا نمی‌دانید سازمان نظامی که افتخار پوشیدن پیراهن آن را دارید اکنون یک تشکیلات سیاسی امنیتی تبدیل شده است. در چنین شرایطی ریاست‌جمهوری چه معنایی دارد وقتی نتوان نفوذ در رأی بالا سری خود را دارد و نه می‌تواند از دخالت نهادهای موازی با خود مصون بماند. امروز حاکمیت چنان مصدر غرور است که حتی سیلی عدم مشارکت مردم در مهم‌ترین عرصه سیاسی او را هوشیار می‌کند هر چه باشد یادمان نمی‌رود که آن بیماری که مرگ را به بالین مردم آورد نه کرونا که ویروس منحوس خودکامگی بود. دیروزی که، ما در دانشگاهی زندگی می‌کنیم که دیگر خانه‌یی امن نیست بلکه به مکانی امنیتی تبدیل شده است.

 

پزشکیان - دانشگاه تهران ۲۷خرداد ۱۴۰۳

این آزادانه حرف زدن با آزادنه توهین کردن خیلی فرق داره. بنده رهبری رو قبول دارم اصلاً ذوب اونم.

حق ندارید کسی که من بهش اعتقاد دارم توهین کنید. حق ندارید به کسی که باور دارم بی‌احترامی کنید.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/208c1f95-07b1-418b-b67f-efdc65c85a87"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات