728 x 90

اعتراض نمکی به دریافت نکردن یک میلیارد دلار برای مقابله با کرونا

نمکی وزیر بهداشت و درمان رژیم
نمکی وزیر بهداشت و درمان رژیم

نمکی وزیر بهداشت و درمان رژیم در قالب شکوائیه پر سوز و گدازی برای قاسم سلیمانی معدوم، به دریافت نکردن یک میلیارد یورو که قرار بود به دستور خامنه‌ای برای مقابله با کرونا اختصاص داده شود، اعتراض کرد.

در این نامه که توسط خبرگزاری سپاه پاسداران منتشر شده، آمده است: از یک میلیارد دلاری که رهبری برای برداشت از صندوق توسعه موافقت کردند ماه‌هاست به جز سهم کوچکی نگرفته‌ام.

نمکی ضمن اعتراف به این‌که حقوق و مطالبات کادر درمان معوق مانده، می‌افزاید:

«هر چه می‌گوییم همه‌گیری را نمی‌شود با التماس و تمنا متوقف کرد بی‌فایده است هر چه التماس و تمنا و فریاد می‌کنیم که کرونا را نمی‌شود بدون کمکهای ویژه مهار کرد کسی باور نمی‌کند» ( کیهان خامنه‌ای رژیم پنجشنبه ۳مهر).